Privacyverklaring

Algemeen

Bij Ouwersloot ICT Solutions hechten wij veel waarde aan de bescherming van uw privacy en het vertrouwen van gebruikers van onze website. Bij het gebruik van persoonsgegevens is Ouwersloot ICT Solutions verantwoordelijk voor de naleving van de bepalingen in de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Wij nemen daarbij de beginselen uit deze Verordening in acht.

Doel verwerking persoonsgegevens

Om uitvoering te kunnen geven aan het uitvoeren van overeenkomsten is het nodig dat wij bepaalde persoonsgegevens opvragen en bewaren. Dit betreft met name contactgegevens om het contact met opdrachtgevers te kunnen onderhouden. Daar waar het nodig is, zal Ouwersloot ICT Solutions uitdrukkelijk toestemming vragen aan de betrokkene voor het verwerken van de betreffende persoonsgegevens.

Uitwisseling van gegevens

Bij het uitvoeren van opdrachten kan het nodig zijn dat Ouwersloot ICT Solutions persoonsgegevens deelt met andere ondernemingen (zoals providers). Dit zal alleen gebeuren op uitdrukkelijk verzoek of na uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever.

Beveiliging persoonsgegevens

Ouwersloot ICT Solutions stelt uiteraard alles in het werk om de persoonsgegevens die zij in beheer heeft zo optimaal mogelijk te beveiligen op basis van de laatste veiligheidsprotocollen. Zo wordt onder andere gebruik gemaakt van beveiligde servers, tweetrapsverificatie en beveiligde wachtwoord opslag.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Ouwersloot ICT Solutions bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking.

Privacyrechten van de betrokkenen

Elke betrokkene heeft recht op inzage in zijn persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van zijn persoonsgegevens te vragen.
Als een betrokkene wil weten welke persoonsgegevens Ouwersloot ICT Solutions verwerkt, dan kan daarvoor een schriftelijk inzageverzoek ingediend worden. Het schriftelijke verzoek kan gestuurd worden naar: info@ouwersloot.nl.

Ook kan een verzoek gedaan worden om de gegevens te laten wijzigen, aanvullen of verwijderen.

Klachten

Bij eventuele klachten over de behandeling van persoonsgegevens kunt u in eerste instantie een mail sturen naar info@ouwersloot.nl. Zou dit niet naar tevredenheid opgelost worden kan de betrokkene terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bezoekers aan onze website

U kunt onze site altijd gebruiken zonder uw persoonsgegevens te verstrekken. Van de bezoekers aan onze website worden geen persoonsgegevens verwerkt of opgeslagen.

Aanpassing van het beleid

Bij wijziging van het privacybeleid zal Ouwersloot ICT Solutions dit kenbaar maken via de website.